We rely on cookies to understand how our customers use our website.

КОМПЛЕКТ ЗА ПЕРКУТАНЕН ДРЕНАЖ С ЕДНОЕТАПЕН МЕТОД

Наличност: Няма наличност


Само по заявка

Комплектът за перкутанен дренаж с едноетапен метод се използва за евакуация на плеврална течност посредством метода на единичния подход или непрекъснат метод. Комплектът може да се използва за евакуация или продължителен иригационен дренаж на интраорганни натрупвания на течност (абсцеси, хематоми на коремни органи, белодробни хематоми и церебрални хематоми) и при следните процедури: перикардиоцентеза, дренаж на натрупвания на течност (еднократно или непрекъснато) в скелетните мускули и между фасциите, дренаж на отделителната система (бъбречно легенче - нефростома и пикочен мехур - супрапубисна цистостома), гастростомия или хранителна илеостомия. Всички тези процедури могат да се извършват с или без радиологичен контрол на поставянето на катетъра, както и с помощта на ултразвуково оборудване (ултразвуков водач). Извитият край на катетъра предотвратява изместването му в тъканите. Гладката повърхност, тънките стени и сравнително големите странични отвори, заедно с подходящо подбрания материал правят дренажа ефективен за дълго време.

Подобни продукти