We rely on cookies to understand how our customers use our website.

Кардиологичен интродюсер за радиална артерия

КОМПЛЕКТ С КЛАПА ЗА ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА КАТЕТРИ И ЕНДОКАВИТАРНИ ЕЛЕКТРОДИ

Наличност: Няма наличност


Само по заявка

Комплектът включва специално разработено ръководство. Меката дистална част на водача позволява той да бъде вмъкнат в съда, докато твърдата проксимална част осигурява отлична опора за дилататора и също така предотвратява перфорация на съда. Дисталната част на обвивката и дилататора се завършва по такъв начин, че катетърът може лесно и атравматично да бъде въведен в съда.

Подобни продукти